אהבה, אומץ, אחריות, אידיאליזם, אכפתיות

A word cloud, featuring 14 words such as אהבה, אומץ, אחריות, אידיאליזם, אכפתיות.
A word cloud by @1cf6477

This word cloud uses 14 words

אהבהאומץאחריותאידיאליזםאכפתיותהתמדהחמלהחריצותיוזמהיצירתיותלבמחויבותקשברוחב