אהבה, אומץ, אחריות, אידיאליזם, אכפתיות

A word cloud by @1cf6477

This word cloud uses 14 words

אהבהאומץאחריותאידיאליזםאכפתיותהתמדהחמלהחריצותיוזמהיצירתיותלבמחויבותקשברוחב
Feedback