ΔΕΝ, ΑΠΑΝΤΩ, ΞΕΡΩ, για, να

A word cloud by @45b8196

This word cloud uses 32 words

ΔΕΝΑΠΑΝΤΩΞΕΡΩγιανατοκαιΕΙΣΠΡΑΞΗκράτοςΕίσπραξηέσοδαχρηματωναποεισπρακτικόςεσοδωνΕισπρακτικοίΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣΕσοδαλόγοιπουτηντωνΛΟΓΟΙοιταείναιΚΡΑΤΟΣμετουχρηματαχρημάτωνΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΙ

More word clouds by @45b8196

Feedback