🐶 For Your Dog: dog, puppy, doggo, woof

A word cloud, arranged in a Dog Face-shaped layout, featuring 18 words such as NACZOS, smaczki, MAME, ZYZIEŁ, grzeczny.
A word cloud by @1127b5b

This word cloud uses 18 words

NACZOSsmaczkiMAMEZYZIEŁgrzecznyksiążędajNaczomirbabciadziadekgazetaco zrobiłeśTosiazłaźsraczospiesiuspacerekboli!