fullständig elektriker, jobb inom el, godkänd gymnasieexamen, att klara gymnasiet, bli en elektriker, bli rik, få bra jobb, bli smart,klara alla kurser och få ett jobb, få en bra utbildning, minnen för livet, kunna få ett jobb efter gymnasiet, att bli sten

A word cloud by @40c1474

This word cloud uses 8 words

ärlighetöppenhetsnällhetroligrespektlojalitetatt kunna lita på varandratillit