גל א

A word cloud, arranged in a Owl-shaped layout, featuring 6 words such as נבונה, סקרנית, טובת לב, רגישה, חרוצה.
A word cloud by @b9bc7bf

This word cloud uses 6 words

נבונהסקרניתטובת לברגישהחרוצה<3

More word clouds by @b9bc7bf

A word cloud created by @b9bc7bf, arranged in a Owl-shaped layout, featuring 6 words such as נבונה, סקרנית, טובת לב, רגישה, חרוצה.
A word cloud created by @b9bc7bf, arranged in a Owl-shaped layout, featuring 6 words such as נבונה, סקרנית, טובת לב, רגישה, חרוצה.