סיגי אידלמן

A word cloud by @0c3d778

This word cloud uses 10 words

לתת מגוון אפשרויותיחס אישימישהו שיאמין בהםחשיבותסדר עדיפויותאפשרות לקבל את ההחלטות בעצמםקשר אישיעקשנותמחמאות-עידודהזדמנויות

More word clouds by @0c3d778

Feedback