Recep Tayyip Erdoğan on Twitter

Word cloud of 50 most used words on the page Recep Tayyip Erdoğan on Twitter

Inspired?

Copy and edit this cloud yourself!

Want this on a T-shirt or a mug?

See what it looks like!

We analyzed the latest 100 tweets by Recep Tayyip Erdoğan (@rterdogan) on Twitter. Here are the top 50 most frequent words.

We counted meaningful words, excluding prepositions, articles and similar words.

Top 50 words and how many of them were on the page

bir: 24 bin: 23 için: 18 bu: 14 Deprem: 12 Türkiye: 12 ile: 11 ortak: 11 tüm: 11 milletimize: 10 milyon: 10 Toplantısı: 10 Töreni: 10 ediyorum: 9 da: 8 daha: 8 Devlet: 8 İnşallah: 8 konut: 7 olsun: 7 Türk: 7 ayağa: 6 Bugün: 6 hayırlı: 6 karşı: 6 köy: 6 Şubat: 6 yeni: 6 Basın: 5 başka: 5 Başkanları: 5 bilim: 5 birlikte: 5 büyük: 5 Devletleri: 5 edeceğiz: 5 Hatay: 5 kısa: 5 Olağanüstü: 5 olan: 5 seçim: 5 temelini: 5 Teşkilatı: 5 ülkemize: 5 ülkemizin: 5 yanında: 5 yıl: 5 Afet: 4 afetler: 4 afetlere: 4

Other pages on Twitter